X
Back to the top

Hjemmeside

Kulturarv. Mødesteder. Universal Design.

Vores byggede miljø er afgørende for vores identitet og opfattelse af miljøet. Vores passion er at arbejde med den eksisterende bygningsmasse, at bevare vores kulturarv for fremtiden og at revitalisere den på en holistisk måde. Vores projekter realiseres altid holistisk i en åben dialog mellem alle projektdeltagere og med bred borgerinddragelse. Vores beslutninger påvirker de fremtidige brugere, vores hverdagsliv samt selve bygningens identitet. HEJ Arkitekter er en arkitektvirksomhed med kontor i København og arbejder transnationalt. Siden 2022 har vi haft et tæt samarbejde med Planungsbüro Jostes, Kassel, om vores aktiviteter inden for universelt design.

© 2020 HEJ-Arkitekter • By Online Marketing aus Hamburg